Menü
Alışveriş Sepetiniz

İşletme ve Üretim Politikaları

YERKÜRE DOĞAL YAŞAM ÜRÜNLERİ A.Ş. (SADE PAZAR) İŞLETME ve ÜRETİM POLİTİKALARI

1. İRADE BEYANI

Sade bir hayat benimsemiş ailelerin başta beslenme ve temizlik olmak üzere gündelik ihtiyaçlarını karşılamak için; temiz, doğal ve güvenilir ürünlerin üretim, tedarik ve dağıtımını yapmak; sade bir hayat benimsemiş ailelerin doğrudan belirleyici olduğu, haksız maliyetleri önleyebilecek sade bir pazar oluşturmak Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri AŞ’nin kurucu, hissedar, yönetici ve çalışanlarının ortak davasıdır.

2. İLKELER

2.1. Doğallık

2.2. Sadelik (Doğal ürünlere en az müdahale ile satışa hazır hale getirilmesi)

2.3. İzlenebilirlik (Dalından sofraya kadar ürünün takibinin yapılabilmesi)

2.4. Sürdürülebilirlik (Tabiatı ve ürünlerin tabiatını bozmadan kendi kendini yenileyebilmesine imkân tanıyacak metotlar ve miktarlar ile)

2.5. Kadim usul ve çağdaş hizmet

2.6. İhtiyaç dışı tüketimi teşvik etmemek

2.7. Talep edene hizmet, ihtiyaç duymayana saygı 

3. POLİTİKALAR

3.1. Büyüme Politikası: Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş.’nin hedef kitlesi, sade ve doğal hayat tarzını benimseyen ailelerdir. Bu doğrultuda Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri AŞ, hedef kitlesine rahatlıkla ulaşabileceği ve onların ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabileceği alanlarda gelişecektir. Tedarik, üretim ve lojistik gibi alanlardaki büyüme; mağazalar, eticaret ve eve hizmet yaklaşımı çerçevesinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Büyüme adına hedef kitleye yük oluşturacak hiçbir faaliyet ve maliyet kabul edilemez.

3.2. İnsan Kaynakları Politikası: Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş. bünyesinde “Siyaset Belgesi”ni benimsemeyen yönetici ve personel istihdam edilemez. Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş. bünyesinde çalışmak için gerek şart; firmanın “Siyaset Belgesi”ni benimsemek, yeter şart ise; ilgili alanda uzmanlaşmaktır. Yönetim, personelin ilgili alanda gelişimi için Yönetim Kurulu onayı ile yıllık bütçeden pay ayırır.

3.3. Yatırım ve Finansman Politikası: Yatırımlarda dış kaynak, ilave kaynak üretecek yatırımlarda kullanılır. Dış kaynağın geri ödemesi, yatırımın üreteceği kaynak ile sağlanır. Dolayısıyla kendi geri ödemesini sağlayamayacak olan yatırımlar yapılamaz. Üretim, tedarik, lojistik gibi doğrudan kaynak üretmeyen alanlarda yapılacak yatırımlar firma öz kaynağı ile yapılır.

3.4. Mağazacılık Politikası: Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş. bir perakende firması değildir. Mağaza açmada amaç, hedef kitleye ulaşmak ve onların taleplerine hızlı cevap verebilmektir. Bu nedenle mağazalar aynı zamanda bir e-ticaret ve eve hizmet noktasıdır. Mağaza maliyetleri ürün fiyatlarına tesir edecek kadar yüksek olamaz. Mağazalarda intizam ve temizlikte zaaf kabul edilemez. Hiçbir mağaza çalışanı herhangi bir rahatsızlığı olana ilaçmış gibi veya şifa vadederek ürün tavsiye edemez. Mağazalarda müşterilerin ürünler hakkında bilgi edinebilmesi için uzmanlarca yazılmış dokümanlar ücretsiz olarak dağıtılır AVM’lerde mağaza açılamaz.

3.5. Üretim ve Tedarik Politikası: Üretim ve tedarik süreçlerinde; izlenebilirlik, güvenilirlik, sadelik ve doğallık esastır. Üretim ve tedarik süreçleri, firma yönetimi tarafından bu ilkeleri sağlayacak standartlar çerçevesinde yürütülür. Bu standartlar bütün üretim süreçleri ve tedarikçiler için de geçerlidir. Standartları kabul etmeyen veya bunlara uymayan tedarikçiler ile çalışılamaz. Karlılık veya pazar talebi gibi baskılara bağlı olarak bu ilkeler ve standartlardan taviz verilemez. 

3.6. Ürün Politikası: Ürünlerin belirlenmesinde firmanın temel değerlerinin yanında sürdürülebilirlik de esastır. Tedarik sürekliliğinin garanti altına alınmadığı ürünler pazara sürülemez. Müşteri faydası veya talebi belirlenmeden hiçbir yeni ürün tedariki ve üretimi kabul edilemez.

3.7. Müşteri İlişkileri Politikası: Müşteri salt alışveriş yapan herhangi biri olmayıp aynı zamanda, sade hayat tarzı benimsemiş bir ailedir ve Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş.’nin istikametine yön veren bir rehberdir. Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş. müşterilerinden gelen bütün talepleri bir ailenin bütüncül talepleri olduğu şuuruyla hareket eder. İnsan doğasına aykırı ürün ve haz arayan kişilere hizmet vermez. Yönetim, müşteri talep ve şikâyetlerini 48 saat içinde sonuçlandırmak için gerekli tedbirleri alır.

3.8. İş birliği Politikası: Yerküre Doğal Yaşam Ürünleri A.Ş. “sağlıklı hayat” , “doğallık” , “sadelik” , “insan fıtratına uygunluk” gibi konularda Kamu Kurumları, STK’lar ve kanaat önderleri ile iş birliği yapar. Fakat iş birliği politikası, tedarik ve dağıtım kanallarında olması gereken yüksek nitelikli hizmetleri kapsamaz. Bu konuda standartlardan taviz verilemez ve sonuçları belirlenebilir alanlar dışında ve Yönetim Kurulunun onaylamadığı iş birliği kabul edilemez.